Login

Důležité informace

Členská schůze
BD Chabařovická 1327-1333 v likvidaci

konaná, dne 15.června 2022

Výbor Společenství vlastníků jednotek a likvidátor ing. petr Strnad děkují všem družstebníkům,
kteří se zúčastnili Členské schůze Bytového družstva Chabařovická 1327 -1333 v likvidaci.

Usnesení ČS BD v likvidaci dokument ke stažení - bude již brzo zveřejněno

Metropolitní plán
 

Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil dlouho očekávanou územní studii sídliště Ďáblice.

Stáhnout si ji můžete zde: https://www.praha.eu/public/67/32/8d/3426874_1230066_US_SidlDablice_navrh_05_2022.zip 

Popřípadě ji naleznete zde: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_porizovane/index.html 

Územní studie může být nyní připomínkována, o což se postará MČ Praha 8, která bude prosazovat zapracování principů Vize sídliště Ďáblice od Petra Klápštěho, spolek Krásné Kobylisy a příležitost nyní máte i vy. 

INFOBANNER

Upozornění

Nevpouštějte neznámé osoby do domu (ani podomní obchodníky, pojišťovací a jiné agenty) ohrožujete tím bezpečnost svoji i ostatních nájemníků.
Společenství vlastníků jednotek Chabařovická 1327-1333
Chabařovická 1328
182 00 Praha 8
Domů1327-1333

Created by © 2016 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign