Login

Pozvánka na členskou schůzi

POZVÁNKA

na

- Č L E N S K O U   S C H Ů Z I    BD
BD Chabařovická 1327-1333
V úterý 12.11.2018 v 18:30

a

- S H R O M Á Ž D Ě N Í   V L A S T N Í K Ů  SVJ
SVJ  Chabařovická 1327-1333
V úterý 12.11.2018 v 19:15


Jídelna ZŠ Burešova 1130/14


Soubory ke stažení naleznete na konci této stránky!


Vážení vlastníci bytových jednotek

Vážení družstevníci,

jménem výboru SVJ  a představenstva BD  si vás dovolujeme pozvat na
1. SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK a na ČLENSKOU
SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ 1327-1333.

K zaslaným pozvánkám bychom měli tato vysvětlení

     * Účast na obou schůzích je dobrovolná, apelujeme na vás  abyste
se dostavili v co největším počtu, neboť na schůzi BD potřebujeme
ODSOUHLASIT 2/3 VĚTŠINOU ZMĚNU STANOV, bez které by nemohlo dojít k
závěrečnému finančnímu vyrovnání při budoucí likvidaci
družstva

     * V případě, že se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit,
ZPLNOMOCNĚTE, prosím, některého dalšího člena BD, nebo člena
představenstva BD k hlasování (plná moc na Pozvánce schůze BD)
   
 * Účast na schůzi BD (od 18:30 bude za přítomnosti notáře) se

týká VŠECH VLASTNÍKŮ SVJ, KTEŘÍ NEPOŽÁDALI O VYSTOUPENÍ Z
DRUŽSTVA

     * Na shromáždění vlastníků SVJ je třeba v každém případě
PŘINÉST PLNOU MOC SPOLUVLASTNÍKA JEDNOTKY UVEDENÉHO NA VÝPISU Z
KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Tato povinnost se týká i druhého z manželů v
případě společného jmění manželů SJM (samostatná plná moc)

     * Členové BD, kteří nepřevedli do dne odeslání této pozvánky
svůj byt do vlastnictví SVJ, tj. nemají výpis KÚ, nemají přístup
na shromáždění  SVJ  ( v 19:15 hod.)

     * Pro vlastníky je přiložen návrh Domovního řádu. Vaše
případné připomínky adresujte nejpozději do 5.11.2019 výboru SVJ

Děkujeme a těšíme se na setkání

S pozdravem

Ing. Jiří Zelený

Předseda SVJ Chabařovická 1327-1333

Hana Žáková

Předsedkyně představenstva BD Chabařovická 1327-1333

V Praze 16.10.2019
Materiály ke stažení :

INFOBANNER

Upozornění

Nevpouštějte neznámé osoby do domu (ani podomní obchodníky, pojišťovací a jiné agenty) ohrožujete tím bezpečnost svoji i ostatních nájemníků.
Bytové družstvo Chabařovická 1327-1333
Chabařovická 1328
182 00 Praha 8

Společenství vlastníků a Bytové družstvo Chabařovická 1327-1333
Domů1327-1333

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign