Login

Obrázek není k dispozici

Úvodní strana

Důležitá sdělení


Vyúčtování služeb za rok 2022
Až do doby vyřízení reklamací    
!!!  N E P L A Ť T E nedoplatky !!! 
Lhůta reklamaci je do konce května. Lhůta pro zaplacení nedoplatků je 31.7.2023.
Výbor SVJ


O nás

O nás
 

Bytový dům Chabařovická 1327-1333 byl postaven počátkem 70. let minulého století. V roce 1998 byl privatizován a vzniklo BD Chabařovická 1327-1333. V průběhu existence Bytového družstva byl celý objekt od základu rekonstruován. Připomeňme jen rekonstrukce stoupaček, ležatých rozvodů v kolektoru, výtahů, ploché střechy, sanace obvodového pláště, výměna podlahových krytin na chodbách, malování společných prostor, vybudování přídavných komor, rekonstrukce vchodů včetně uvedení poškozené mozaiky do původního stavu a naposledy rekonstrukce chodníků, Financování všech projektů bylo zajišťováno z fondu oprav, až na výměnu oken, které si družstevníci zajišťovali z vlastních prostředků. Oprava chodníku na západní straně domu byla zajištěna částečně za přispění městské části Praha 8, rekonstrukci výchovní strany družstvo financovalo samo, včetně části v majetku městské části. Mimo výše uvedených oprav probíhalo mnoho menších i větších oprav. Není možné a pochopitelně ani účelem zde vyjmenovat kompletní výčet provedených prací.

Výsledkem více než 20-ti letého snažení je bytový dům odpovídající současným parametrům bydlení s minimem událostí havarijního charakteru a poskytující slušný standard bydlení.

V roce 2017 byl zahájen proces transformace bytového družstva na SVJ – společenství vlastníků jednotek. 1. etapa této transformace byla ukončena před vánoci 2018 a výsledkem je převod více než 90% družstevních bytů do osobního vlastnictví. Počátkem roku 2019 byla zahájena 2. Etapa transformace a cílem je převod všech bytů do OV, což se povedlo v 1. polivině roku 2020. Na Členské schůzi BD v listopadu 2021 byli bytové družstvo dáno do likvidace. Likvidace BD Chabařovická 1327-1333 by měla být ukončena v průběhu roku 2023. 

SVJ a respektive jeho výbor zajišťuje tyto základní služby: správu a údržbu objektu bytového domu, zejména pak bezproblémový chod technologií, úklid společných prostor, pronájem nebytových prostor, vyúčtování služeb, tepla, TUV a SV. Důležitou součástí činnosti je pořádání shromáždění vlastníků SVJ.

INFOBANNER

Upozornění

Nevpouštějte neznámé osoby do domu (ani podomní obchodníky, pojišťovací a jiné agenty) ohrožujete tím bezpečnost svoji i ostatních nájemníků.
Společenství vlastníků jednotek Chabařovická 1327-1333
Chabařovická 1328
182 00 Praha 8
Domů1327-1333

Created by © 2016 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign